Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Üdvözöljük a Perfect Nails Kft. (továbbiakban: Perfect Nails) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.sarabeauty.hu weboldalon (a továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit.

Vásárló személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken
https://www.sarabeauty.hu/documents/Adatkezelesi_tajekoztato.pdf keresztül.
A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Webáruház felületén elérhető tájékoztatások nyújtják.
A megrendelések leadása elektronikus úton, telefonon és emailben lehetséges.
A szerződés nyelve magyar.
A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Perfect Nails nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.
Perfect Nails semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
Vásárló a Webáruház használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A PERFECT NAILS
Cégnév: Perfect Nails Kft.
Székhely: 1074 Budapest, Dohány u. 46
Levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95
Telefon: 1/273-1772 Telefax: 1/273-1773
E-mail: perfectnails@perfectnails.hu
Adószám: 11782966-2-42
Cégjegyzék szám: Cg 01-09-676525
Bejegyző Bíróság neve Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Bankszámlaszám: 18203332-06020230-40010013
Számlavezető Bank: FHB Bank Zrt.
Tárhely Perfect Nails: X Page Kft. 1139 Budapest, Országbíró út 42.

2. SZERZŐDÉS TÁRGYA, LÉNYEGES TULAJDONSÁGA
A Webáruházban eladásra kínált termékek képezik a Perfect Nails és a Vásárlók közötti szerződés tárgyát. A vásárolni kívánt termékek tulajdonságait és jellemzőit a konkrét termék leírásában találja meg részletesen.
Kérjük, hogy a termékleírásokat figyelmesen olvassák el, hogy pontosan azt a terméket rendelhessék, melyre szükségük van. Adott esetben kérjék a Perfect Nails segítségét a fent feltüntetett elérhetőségeken keresztül. Adott termékek használata veszélyeket rejthet magában, a termékleírások ebben a tekintetben is segítséget nyújtanak.
A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, ezért minimálisan, de eltérhetnek a valóságtól.
3. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
3.1. Felelősség
Vásárló a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Perfect Nails nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
Perfect Nails kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Perfect Nails ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
A Vásárlók által a Webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Perfect Nails jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Perfect Nails jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Perfect Nails nem vállal felelősséget.
Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Webáruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség.
Amennyiben a Vásárló a Webáruház felületén kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Perfect Nailsnek. Ha a Perfect Nails jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
A Webáruház felületén, a termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a Vásárlók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Perfect Nails nem vállal felelősséget. A Perfect Nails azonban fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények értesítés nélküli törlésére.

3.2. Szerzői jogok
A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom)
alatt állnak. Perfect Nails a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webáruházon, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
A Webáruház tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Perfect Nails előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Perfect Nails előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
A Webáruház felületén szereplő valamennyi márkajel védett! „Védett” logók használata egyéb helyeken (kiállítás, szóróanyag stb.) még változatlan formában is csak a Perfect Nails előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webáruház használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Perfect Nails előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
A Perfect Nails fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.perfectnails.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Perfect Nails által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Perfect Nails adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Perfect Nails külön engedélyt ad.
Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Perfect Nails által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Perfect Nails adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

4. A WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS
4.1. Regisztráció
A Webáruház tartalmának egyes része elérhető minden Vásárló számára, regisztráció nélkül, azonban a vásárláskor a pénztárnál ki kell tölteni a számlázási adatokat.
A számlázási adatok felületen a következő adatokat szükséges megadnia a Perfect Nails részére:
– Vezetéknév
– Keresztnév
– Cégnév
– Cím,
– Város
– Megye
– Irányítószám
– E-mail cím
– Telefonszám

4.2. Megrendelés
Vásárló a Webáruházban megrendelhető, kategóriákba rendezett termékek között böngészhet, és választhatja ki a megrendelni kívánt terméket. Vásárlónak lehetősége van a Webáruház felületén található „Termékkereső” kereső mezőt kitöltve, az általa megvásárolni kívánt termékre név, vagy típus szerint is rákeresni. Ha a Webáruházban eladásra meghirdetett valamely termék megfelel a Vásárló keresésének, akkor a rendszer azt megjeleníti.
Vásárló a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, egyéb tulajdonságáról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.
A Webáruházban a minimum rendelés értéke: bruttó 2.000,- Ft
Rendelés csak pontosan, részletesen (név, cím, tel, stb.) kitöltött regisztráció után lehetséges! Az áru megrendelésével Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy az árut megvásárolja, azt átveszi, és annak ellenértékét megfizeti.
A Webáruházban a rendelési folyamat első lépése a termék kiválasztása a „Kosárba rakom” gomb megnyomásával. Ezt követően tovább választhat terméket, vagy a Kosár gomb megnyomásával a Kosár oldalra kerülhet, ahol megtekintheti a kosár tartalmát.
A „Kosár” felületen a Vásárló részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosárba helyezett termékek listáját, azok bruttó árát, a megrendelni kívánt darabszámot, valamint az összegző táblázat alján a megrendelése értékét és a kiszállítás költségét is.
Ezen a felületen a Vásárló még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából a piros „X” gombra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud a darabszám mellett található „+” és ”-” gombok használatával.
Ha a kosár felületen mindent rendben talált és nem kíván tovább nézelődni a Webáruházban, akkor a „Tovább a Pénztárhoz” gombra kel a Vásárlónak kattintania. A megjelenő felületen ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot.
A „További megjegyzésekben” egyéb információkat adhat meg, például mikor jó a házhozszállítás, esetleg több számlára van szükség, stb.
Fontos, hogy a megrendelés elküldéséhez Vásárlónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat
Ha a Vásárló kitöltötte az űrlapot és mindent rendben talált az adataival kapcsolatban, akkor, ha a „Megrendelés elküldése” feliratra kattintva a Vásárló véglegesen elküldi a megrendelését. Perfect Nails a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen is és emailben is, értesíti a Vásárlót. A rendelés feladása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.
4.3. Termékek ára
A Webáruházban megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve. A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.
A fizetendő végösszeget a megrendelés összesítője és a visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, beleértve a házhoz szállítás díját is, amennyiben házhoz szállítással rendelte meg a terméket.
Amennyiben a Perfect Nails minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületén felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Perfect Nails nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától minden további következmény nélkül.
Perfect Nails a megrendelt terméket mindig a megrendeléskor érvényes áron szolgáltatja a Vásárló részére. Amennyiben egy termék ára a megrendelést követően módosul, a Vásárló elfogadja, hogy a megrendeléskor érvényes áron köteles megvásárolni a terméket.

4.4. Adatbeviteli hibák javítása
Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Perfect Nails részére való elküldéséig a „Vásárlás” gomb megnyomása előtt, a böngésző „vissza” gombjának a megnyomásával van lehetősége, a megrendelési folyamat korábbi állásaira való visszalépéssel. Kérjük, nézze át megadott számlázási címét, a megrendelt termékek mennyiségét, árát, típusát.
Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

4.5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését a Perfect Nails késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.
E visszaigazoló e-mail Perfect Nails részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Perfect Nails és Vásárló között.
Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Perfect Nailstől az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.
Előfordulhat, hogy valamely termék a készletről elfogy az azonos termékek egymás utáni vagy azonos időpontokban történő megnövekedett rendelése esetén. Ha ebből eredően a megrendelt termék nem elérhető, a Perfect Nails telefonon felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval. Ha az elfogyott termék helyettesíthető egy másik termékkel, akkor azt a Perfect Nails jelzi a Vásárló felé. A Vásárló az információ birtokában dönthet arról, hogy a kéri a helyettesítő terméket vagy a megrendelését egyszerűen lemondja vagy a helyettesítő termék nélkül kéri a többi megrendelt termék kiszállítását.
A Perfect Nails által forgalmazott termékek között találhatóak olyan termékek, melyek felhasználásához szakképesítés szükséges. Az ilyen termékek esetén a Perfect Nails fent tartja a jogot a rendelés vissza utasítására, amennyiben a Vásárló nem rendelkezik szakképesítést igazoló dokumentummal (Ilyen termékek: műköröm alapanyagok, bizonyos pedikűrös eszközök.)
Ha Vásárló rendelését már elküldte a Perfect Nails részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Perfect Nails felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4.6. Fizetés
Fizetés utánvétellel készpénzben. Amennyiben a Webáruházban megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításr, a Vásárló a megrendelés végösszegét közvetlenül a futárnak teljesíti készpénzben.

4.7. Számla
Perfect Nails a megrendelt termékek kiszállításakor a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad.

4.8. Kiszállítás feltételei, átvételi lehetőségek
4.8.1. Futárszolgálattal
A Webáruházban leadott rendelések kiszállítása az GLS futárszolgálattal történik az online rendelés során a Vásárló által megadott címre.
A kiszállítás Magyarország egész területére vonatkozik. Az ingyenes szállítási értékhatár külföldi szállításra nem vonatkozik.
A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Vásárló ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Vásárló biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.
A csomag aktuális helyzetéről a futárszolgálat értesítést küld a Vásárló részére e-mailben a regisztrációban megadott email címre a kiszállítás előtti napon.
Amennyiben a Vásárló a Perfect Nails által megjelölt időben nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futárértesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Vásárlónak lehetősége van a futárszolgálatnál új szállítási cím és időpont egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.
A futárszolgálat összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Vásárlónak felróható okból -, akkor a futár a terméket visszaszállítja Perfect Nails részére és a Perfect Nails azt továbbértékesítheti, a megrendelést pedig törölheti. Ilyen esetben, ha a Vásárló utólag mégis kéri a termék újbóli kiszállítás, köteles az új kiszállítás költségét megfizetni a Perfect Nails részére.
A Vásárló a megrendelt árut darabszám (mennyiség) és minőség szerint köteles átvenni, azaz az átvétel alkalmával köteles meggyőződni arról, hogy az általa megrendelt terméket szállították, azt az általa megrendelt mennyiségben és sértetlenül adták át részére. A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően, a futár távozása után a Perfect Nailsnak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. Mennyiségi vagy minőségi kifogását Vásárló a szállítás alkalmával köteles jelezni a szállító cég képviselőjének, aki a kifogásról jegyzőkönyvet készít. A mennyiségi és minőségi átvétel után a reklamáció nehezen bizonyítható, vitás esetekhez vezethet, ezért kiemelten kérjük figyelni az átvételkor.
A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).
Vásárló, ha az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Perfect Nails díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Perfect Nails felelősséget nem vállal!
A Vásárló a megrendelt termék ellenértékét annak átvételekor számla ellenében készpénzben köteles megfizetni.
Vásárló, ha az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Perfect Nails díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Perfect Nails felelősséget nem vállal!
A Vásárló a megrendelt termék ellenértékét annak átvételekor számla ellenében készpénzben köteles megfizetni.

4.8.2. Kisszállítás költsége
– 15.000,- Ft ig. – 1.290,- Ft
– 15.000,- Ft tól – ingyenes

4.8.3. Kiszállítás határideje
Futárszolgálattal történő kiszállítás esetén 3 munkanap.
Perfect Nails – Felek eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.
A Perfect Nails késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Perfect Nails a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.
A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha
a) a Perfect Nails a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

4.9. Személyes átvétel
Perfect Nails nem rendelkezik üzlethelyiséggel, ezért a megrendelések személyes átvételére nem biztosít lehetőséget. Kizárólag futárszolgálattal történő kiszállítással van lehetősége a Vásárlónak.

5. ELÁLLÁSI JOG
5.1. Elállási jog gyakorlásának menete
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).
Fogyasztó a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a) terméknek,
b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Perfect Nails részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a következő linken [https://www.sarabeauty.hu/documents/elallasi_nyilatkozat_minta.doc] keresztül elérhető elállási nyilatkozat – mintát is, melyet visszaküldhet postai úton, emailben vagy telefaxon, de használata nem kötelező. A Fogyasztó elállási jogát a minta használata nélkül, saját szavaival megfogalmazott üzenettel is érvényesítheti az 1. pontban meghatározott elérhetőségekre küldött üzenettel. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár a 14. napon) elküldi elállási nyilatkozatát a Perfect Nails részére.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
Mindkét esetben a Perfect Nails emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Perfect Nailsnek.
Írásban történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Perfect Nails a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az 1119 Budapest Fehérvári út 89-95 címre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
A termék Perfect Nails címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Perfect Nails vállalta e költségek viselését. Perfect Nails azonban nem vállalja sem a visszaszállítás megszervezését, lebonyolítását, továbbá nem vállalja át a Fogyasztótól a termék visszajuttatás költségét sem. Perfect Nailsnek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, Perfect Nails haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek a miatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Perfect Nails által felkínált,
legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Perfect Nails jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Perfect Nails a korábbi időpontot veszi figyelembe.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Perfect Nails, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Amennyiben a Fogyasztó elállási nyilatkozatában megadja bankszámlaszámát, a számlakezelő bank nevét, azzal a Fogyasztó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Perfect Nails a vételárat a banki átutalással térítse vissza a Fogyasztó részére.
Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Perfect Nails tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.
5.2. Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog:
– az olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. krémek stb.). Az ilyen termékek visszavétele a Perfect Nailstől nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható. Amennyiben a Fogyasztó még nem kezdte meg ezen, a kivételszabály alá tartozó termékek használatát, tehát a terméket közvetlenül védő csomagolást még nem bontotta fel, elállási jogát az általános szabályok szerint gyakorolhatja.
– olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

6. SZAVATOSSÁG
6.1. Kellékszavatosság
Vásárló a Perfect Nails hibás teljesítése esetén a Perfect Nailssel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja.
Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Perfect Nails számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Perfect Nails költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Perfect Nails adott okot.
Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Perfect Nailssel.
Vásárló közvetlenül a Perfect Nailssel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a Perfect Nailstől vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Perfect Nails csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Perfect Nails bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
A Perfect Nails a Vásárló nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti: – a Vásárló nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, – a megrendelt Termék megnevezését, vételárát, – a szerződés Perfect Nails általi teljesítésének időpontját, – a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását, – szavatossági igénye alapján a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá – a szavatossági igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.
A Perfect Nails a jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vásárló rendelkezésére bocsátja.
6.2. Termékszavatosság
A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a 6.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.
Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.
Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Perfect Nails) szemben gyakorolhatja.
A gyártó, forgalmazó (Perfect Nails) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak, forgalmazónak (Perfect Nails) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Szavatossági igényeit Vásárló az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül jelentheti be, érvényesítheti.
6.3. Jótállás
Hibás teljesítés esetén Perfect Nails jótállásra köteles az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezésének megfelelően. A kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék fogyasztónak minősülő Vásárlónak történő átadásának a napja.
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat.
A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.
A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Vásárlónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a Perfect Nails vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.
A Perfect Nails jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő Vásárló érvényesíthet.
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vásárló részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát
– szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Perfect Nails, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
– rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
– helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
– elemi kár, természeti csapás okozta.
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló:
– elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Perfect Nailsnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
– ha a Perfect Nails a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Perfect Nails költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Perfect Nails nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. A Perfect Nailsnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A Perfect Nailsnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Perfect Nailst terhelik.
Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok az 6.1 és az 6.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
A jótállás tehát nem érinti a Vásárló jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Vásárló békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 7.2. pontban feltüntettettek alapján.

7. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
7.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja
Vásárló a termékkel vagy a Perfect Nails tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a megjelölt elérhetőségeken keresztül teheti meg:
Levélcím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95
Telefon: 1/273-1772
Telefax: 1/273-1773
E-mail: perfectnails@perfectnails.hu
Perfect Nails a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Perfect Nails a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi – vesz fel.
Perfect Nails a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;
Perfect Nails a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.
Minden egyéb esetben a Perfect Nails az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Perfect Nails egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.
Perfect Nails a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.
A panasz elutasítása esetén Perfect Nails az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

7.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben Perfect Nails és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Perfect Nailsel folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:
– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
1088 Budapest, József krt. 6.
Tel.: (1) 459-4800
Fax: (1) 210-4677
– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
– Bírósági eljárás kezdeményezése.

8. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA
Perfect Nails jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók Webáruház felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítás hatályba lépését követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

9. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA
A vételár teljes kifizetéséig a termék a Perfect Nails tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Perfect Nails irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2015. 04.24.
Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el:
https://sarabeauty.hu/documents/ASZF_sarabeauty.hu.pdf

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Értesüljön újdonságainkról, legfrisebb akcióinkról!

Sikeres feliratkozás!