Privacy Policy

 Adatkezelési tájékoztató

A PERFECT NAILS Kft. (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95., Cg.: 01 09 676525, a továbbiakban: „társaság”) – mint adatkezelő tájékoztatja Önt, mint Önet a személyes adatai kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról és időtartamáról, a kezelt adatok köréről, az adatok megismerésére jogosultak személyéről, hírlevelek küldéséről, cookiek (http-sütik) kezeléséről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, valamint a jogorvoslati lehetőségeiről.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen és az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletén (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről a továbbiakban: GDPR) alapszik.

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév:                                  PERFECT NAILS Kft.

Székhely:                                1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Képviselő:                              Györgyei Attila ügyvezető

Telefon:                                  +06-1/273-1772

Telefax:                                  +61-1/273-1773

Adószám:                               11782966-2-43

Cégjegyzék szám:                   01-09-676525

Bejegyző Bíróság neve:           Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

E-mail:                                      perfectnails@perfectnails.hu

 1. Az adatkezelés lehetséges céljai

– Jogszabályi kötelezettség teljesítése, ideértve

 • számviteli- és adójogszabályokon alapuló kötelező adatkezelést;
 • adatvédelmi jogszabályokon alapuló kötelező adatkezelést (pl. tájékoztatás átvételének, hozzájárulás megtételének igazolásához szükséges adatkezelés) a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) alapján.

Kezelt adatok köre: név, cím.

A jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése nem képezheti mérlegelés tárgyát, továbbá az adatszolgáltatás elmulasztása miatt társaságunkkal szemben büntetés szabható ki, így az adatkezeléstől eltekinteni nem tudunk.

– Megrendelések, szerződések teljesítéséhez, vásárlói kapcsolat fenntartásához szükséges adatkezelés, ideértve:

 • online megrendelések teljesítéséhez szükséges adatkezelést
 • hírlevél(ek) küldéséhez szükséges adatkezelést

kezelt adatok köre: név, e-mail cím,

 • Ön, mint vásárló által megrendelt termékek kiszállításához kapcsolódó adatkezelés

kezelt adatok köre: név, lakcím, telefonszám

 • törzsvásárlói program keretében kezelt adatok köre: név, e-mail cím opcionálisan lakcím, telefonszám
 • webshopba történő regisztráció során kezelt adatok köre: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím
 • az Ön, mint vásárló adatainak a szerződés teljesítéséhez szükséges kezelését, valamint a szerződésből fakadó esetleges jogviták esetére a szerződés megszűnését követő megőrzését;

kezelt adatok köre: név, cím, email cím, telefonszám, bankszámlaszám.

Az adatszolgáltatás elmaradása nem teszi lehetővé a szerződéskötést, megrendelést illetve a szerződés és megrendelés teljesítését veszélyezteti, erre tekintettel az adatszolgáltatás nem teljesítését a szerződés megkötésétől való elállásként, illetve az együttműködési kötelezettség partnerünk általi megszegéseként értékeljük.

– Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelést.

– Egyéb esetekben az Ön hozzájárulása tartalmazhatja az adatkezelés célját. Melyek a következők lehetnek:

 • Weboldal süti (cookie) kezelése
 • mukorom-oktatas.hu
 • saralash.com
 • sarabeauty.hu
 • orly.hu
 • nailstar.net
 • perfectnails.hu
 • nailbeautysalon.net
 • merusportcare.com
 • A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében.
 • A cookie-k telepítése megakadályozható ugyan a böngésző megfelelő beállításaival, ebben az esetben viszont előfordulhat, hogy a weboldal bizonyos funkciói esetleg nem használhatók a maguk teljességében. A weboldal használatával a felhasználó kifejezetten beleegyezik, hogy a Google feldolgozhatja az előzőekben ismertetett módon a weboldal használatából eredő adatokat.
 • Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról azt a saját informatikai eszközén megteheti a böngészőjében. A böngésző eszköztárától függően találhatóak meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezkedései, általában azonban az Eszközök azon belül a Beállítások azon belül az Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, hogy milyen követési funkciókat engedélyez vagy tilt meg az informatikai eszközén.
 • Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.
 • Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.
 • Amennyiben további információra van szüksége a Google cookie-kkal kapcsolatban, úgy az alábbi elérhetőségen talál bővebb tájékoztatást: https://www.google.com/policies/technologies/cookies
 • A Honlap a Google és a Facebook remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Facebook, Google Search és Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap Felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Perfect Nailstől. Amennyiben Ön nem szeretné, hogy a Google és a Facebook a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.
 • A Perfect Nails a fent meghatározott cookie-kon kívül kizárólag olyan cookie-kat alkalmaz, amelyek a Honlap megfelelő működéséhez, technika feltételek biztosításához, kosár használatához, megfelelő működéséhez szükségesek.
 • Technikai adatok

Az Ön bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Perfect Nails rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Ön számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Perfect Nails fér hozzá.

Perfect Nails rendszere az Ön aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Ön által a regisztrációkor illetve megrendelés során megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. A Honlap html kódja a Perfect Nails-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat.

 • Webshop-pal kapcsolatos adatszolgáltatás

Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím

A hozzájárulás megadásának elmaradása a weboldal működésében eltérést eredményezhet. A hozzájárulás megadása feltétele lehet annak, hogy az Ön adatai bizonyos, a társaság által vezetett adatbázisokban szerepeljenek, ezzel kapcsolatosan megértését kérjük.

 1. Az adatkezelés jogalapja

– Amennyiben az Ön adatainak kezelésére jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából kerül sor (a jogi kötelezettség teljesítése képezi az adatkezelés jogalapját), hozzájáruló nyilatkozat megtételére nincs szükség.

– Amennyiben az Ön személyes adatainak kezelésére szerződéskötés céljából van szükség, a szerződéskötéshez szükséges azoknak a személyes adatainak a kezelése, melyek alapján az Ön személyazonossága megállapítható. Ilyen esetben a hozzájárulást a szerződéskötés kezdeményezése vagy az ahhoz szükséges adatszolgáltatással tanúsított ráutaló magatartás pótolja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, abban az esetben, ha Ön a szerződő fél vagy a szerződő fél szerződéses kapcsolattartója.

– Minden egyéb esetben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, melyet a jelen tájékoztató megnyitásával és mellette elhelyezett jelelő négyzet elfogadásával adhat meg.

A Perfect Nails általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A Perfect Nails a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag Ön, a szerződő fél felel. Bármely e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag Önt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 1. Az adatkezelés időtartama

– Az adatkezelés az Ön személyes adatainak rögzítése (közlése) napján kezdődik és legfeljebb e naptól a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájáruló nyilatkozatban foglalt ideig tart, mely az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges időtartam.

– A számviteli és adójogszabályokon alapuló adatkezelés (számlák, azok alapjául szolgáló iratok tárolása) időtartama az adatkezelés megkezdésétől számított 8 év.

– Az adattárolás maximális időtartalma vásárlói (fennálló szerződéses) kapcsolat fenntartása céljából történő adatkezelés esetén a szerződéskötéstől számított 6 év.

– A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

– A fentieken kívüli esetekben az Ön, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése céljából kezelt személyes adatokat a társaság az Önség okának megszűnéséig kezelheti.

 1. A személyes adatokat az alábbi harmadik személynek továbbítjuk:

Az adatokat elsődlegesen Perfect Nails, illetve Perfect Nails belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

Perfect Nails a megrendelések (szerződések) teljesítése, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót (pl.: rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., E-mail: info@gls-hungary.com, Tevékenység: futárszolgálat.

Google (Google Analytics) (   https://www.google.com/about/datacenters/) Weboldal használati adatok rögzítése statisztikai és hirdetés-célzási céllal (harmadik fél cookie-k)

Facebook (Facebook Inc.) weboldal használati adatok rögzítése statisztikai és hirdetés-célzási céllal (harmadik fél cookie-k)

A fentieken túl az Önre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben, kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 1. Hírlevél küldése

A társaság a weboldala keretében a hírlevélre történő online fel- és leiratkozást lehetővé tevő felületet tart fenn az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint.

Az adattárolás hírlevél küldéséhez szükséges adatkezelés esetén az Ön hozzájárulásának visszavonásáig (a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva, vagy, ha Ön kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mail-ben vagy postai úton 5 munkanapon belül) tart. Ez esetben társaságunk törli az Ön adatait a rendszeréből.

 1. Cookie kezelés

A társaság testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén sütiket (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket a társaság rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

 1. Az adatkezeléssel Ön személyek jogai

Hozzáféréshez való jog:                     Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy személyes adataihoz, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Konkrét személyes adatokhoz, az esetleges adattovábbítás címzettjének, továbbá az adatok forrásának megismeréséhez Ön a személyazonosságának igazolására köteles.

Helyesbítéshez való jog:                     Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítésre, illetve a hiányos személyes adatok kiegészítésre kerüljenek. Ha a körülmények alapján nem állapítható meg az Ön személyazonossága, az adatkezelő kapcsolattartója a helyesbítéshez való jog gyakorlásához köteles felhívni Önt a személyazonossága igazolására.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog:  A törvényen alapuló kötelező adatkezelés jelen tájékoztatóban, illetve a társaság által külön tájékoztatásban megjelölt eseteit kivéve az Ön jogosult arra, hogy kérésére az Önre vonatkozó személyes adatok törlésre kerüljenek. Olyan esetekben, ha az adatkezelő kapcsolattartója bizonyítani tudja, hogy a GDPR 17. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételek nem állnak fenn, vagy a GDPR 17. cikkének (3) bekezdésében meghatározott kizáró okok állnak fenn, az adatkezelő kapcsolattartója megtagadhatja az Ön kérelmének teljesítését.

A hozzájárulása alapján kezelt személyes adatok törlését idézi elő az is, ha Ön a hozzájárulását bármikor visszavonja.

Adatkezelés korlátozásához való jog: A törvényen alapuló kötelező adatkezelés kivételével Ön jogosult arra, hogy kérésére, az Önre személyes adatok kezelése korlátozásra kerüljön. Az ilyen esetben az Ön adatok kizárólag a korlátozással nem Ön célokból kezelhetők.  Az adatkezelő kapcsolattartója a korlátozni kívánt adatkezeléssel Ön adatot zárolja, ennek során „zárolt adat” megkülönböztető jelzéssel látja el.

Tiltakozáshoz való jog:                      Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Adathordozhatósághoz való jog:        Ön jogosult rá, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket egy másik Adatkezelőnek továbbítsa. Amennyiben igényli, kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Automatizált döntéshozatalhoz kapcsolódó jogok:   Önnek joga van ahhoz, hogy ne vessék alá automatizált döntéshozatalnak, köztük profilalkotásnak, amelynek Önre nézve jogi hatása lenne, vagy hasonlóan jelentős mértékben érintené Önt. A társaság nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt, vagy profilalkotást a toborzási eljárásban, ennek ellenére, ha Ön mégis úgy tapasztalja, hogy automatizált döntéshozatal alanya lett és nem ért egyet annak eredményével, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a jelen adatkezelési tájékoztatóban, az Adatkezelő adatait között feltüntet elérhetőségek egyikén és kérje a döntés felülvizsgálatát. A hozzájárulás visszavonásához való jog Önnek joga van visszavonni az adatainak további kezelésére vonatkozó hozzájárulását.

Az adatkezelő kapcsolattartója a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli Önnel a hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, vagy törlés iránti kérelem teljesítését vagy elutasításának indokait, vagy a kérelem teljesítésének feltételéül szolgáló lépések megtételéről szóló felhívást. Az adatkezelő kapcsolattartója köteles a tiltakozást annak benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül megvizsgálni, és dönt annak megalapozottságáról, valamint írásban tájékoztatja az Önt a döntésről.

 1. Jogorvoslat

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai vagy elektronikus úton jelen tájékoztató bevezető részében (ld. 1. oldal) rögzített személyek részére küldheti meg.

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 25 napon belül küldjük az Ön által megadott címre. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra kivéve, ha Ön ezt másként kéri.

Ön jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), illetőleg jogellenes adatkezelés miatt választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat. A tiltakozással kapcsolatban hozott döntés megtámadása iránti pert a döntés közlésétől, illetve az arra nyitva álló határidő utolsó napjától számított 30 napon belül indíthatja meg. Az adatkezelési szabályok megsértéséből fakadó vagyoni kárai miatt Ön kártérítést, nem vagyoni kárai miatt pedig sérelemdíjat érvényesíthet bírósági úton.

 1. Hatály

Tájékoztatjuk Önt, hogy jelen tájékoztatót időről-időre frissítjük. Frissítés esetében e-mail-ben értesítjük Önt, és az aktuális tájékoztató teljes szövegét közzétesszük.

Jelen Adatkezelési tájékoztató ezen változatát 2018. december 18-án adtuk ki.

A Honlap Adatkezelési Tájékoztató elérhető és letölthető itt:

http://www.perfectnails.hu/documents/Adatkezelesi_tajekoztato.pdf

Iratkozz fel a letöltéshez!

Iratkozz fel a letöltéshez!

Kérjük add meg E-mail címedet a letöltéshez.

Sikeres feliratkozás!

Iratkozz fel Blogunkra!

Értesüljön újdonságainkról, legfrisebb akcióinkról!

Sikeres feliratkozás!

Iratkozz fel a letöltéshez!

Iratkozz fel a letöltéshez!

Kérjük add meg E-mail címedet a letöltéshez.

Sikeres feliratkozás!